Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Bernet Keuenhof en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Bernet Keuenhof.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Bernet Keuenhof met grote zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Bernet Keuenhof verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar diensten en producten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Bernet Keuenhof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door Bernet Keuenhof worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Bernet Keuenhof uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Bernet Keuenhof worden onderhouden wordt afgewezen.